www.kacabar.cz

Vítejte unás v Kacabaru...

Náš Kacabar je pro Vás plně k dispozici.Vítejte v Kacabaru

Kacabar najdete v městě Lanžhot, které je nejjižněji položeným moravským městem, jehož katastr se rozkládá v nivě při soutoku řek Dyje a Morava. Najdeme zde rozsáhlý celek zaplavovaných lužních lesů a nivních luk. Jde o jedinečné, mimořádně zachovalé biotopy středoevropského významu, jejichž rozloha nemá v České republice obdoby. Součástí jsou i národní přírodní rezervace Ranšpurk a Cahnov-Soutok, které chrání části lesa pralesovitého charakteru. Touto jedinečnou scenérií procházejí stezky a silničky, které vybízejí k cykloturistice a příjemnému odpočinku od všedního života.

2008-2013 © Stillus.cz | REKLAMA | GRAFIKA | WEB Kacabar | Kacagalerie | Kacakontakt | Kacaunás
Břeclavská 29, 691 51 LANŽHOT, Tel.: 775 210 803
kaca321@seznam.cz, www.kacabar.cz